Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 11)

  • 7860 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên

Số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số đã cho là

Xem đáp án

Đáp án B

Tập xác định của hàm số y=f(x) là D=;22;+.

* limxf(x)=2y=2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x) khi x 

* limx2+f(x)=x=2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=f(x) khi x2+.

Vậy đồ thị hàm số y=f(x) có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang


Câu 2:

Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1 nên loại hai đáp án A và D,

Đồ thị hàm số đi qua điểm (1; 0) nên loại đáp án C. Do đó, đáp án chính xác là B


Câu 3:

Rút gọn biểu thức P=a313+1a45.a52 ( với a > 0 và a1) ta được

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: P=a313+1a45.a52=a(31)(3+1)a45+52=a2a2=1.

Trắc nghiệm.

Nhập vào máy tính 

Sau đó bấm CALC thay một giá trị bất kì thỏa mãn a > 0 và  và các đáp án phải khác nhau. Ta chọn A = 3. Khi đó ta có kết quả.


Câu 4:

Tìm tập xác định D của hàm số y=log2(x22x3)

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số xác định khi x22x3>0x<1x>3

Vậy tập xác định của hàm số là D=;1(3;+).


Câu 5:

Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=1sin2x+π3.

Xem đáp án

Đáp án A

dxsin2x+π3=dx+π3sin2x+π3=cotx+π3+C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận