Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 24)

  • 7739 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Cho hai đường thẳng l và Δ song song với nhau một khoảng không đổi. Khi đường thẳng l quay xung quanh Δ ta được

Xem đáp án

Chọn D.

Ta có mặt tròn xoay sinh bởi l khi quay quanh trục Δ//l là mặt trụ


Câu 3:

Đồ thị hàm số y=x33x2 cắt trục tung tại điểm có tọa độ là

Xem đáp án

Chọn C.

Cho x=0 suy ra y=-2. Vậy đồ thị hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm (0;-2)


Câu 4:

Cho u=1;1;1 và v=0;1;m. Để góc giữa hai vectơ u,v có số đo bằng 450 thì m bằng

Xem đáp án

Chọn B.

u,v=450 nên cosu,v=cos450=22

1.0+1.1+1.m12+12+12.02+12+m2=22

2m+1=6m2+12m28m+2=0m=2±3.


Câu 5:

Họ nguyên hàm của hàm số y=2x+12020 là

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có: 2x+12020dx=12.2x+120212021+C=2x+120214042+C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận