Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 9)

  • 7740 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa vào hình vẽ ta thấy đồ thị có tiệm cận ngang y=12 và tiệm cận đứng x=1

Phương án A: TCN: y=12 và TCĐ: x=12 (loại).

Phương án B: TCN: y=23 và TCĐ: x=1 (loại).

Phương án D: TCN: y=2 và TCĐ: x=1 (loại).

Phương án C: TCN: y=12 và TCĐ: x=1 (thỏa mãn).


Câu 3:

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(3;-1;1). Hình chiếu của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có hình chiếu của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm N(0;-1;1)


Câu 4:

Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình bên

  

Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x)

Xem đáp án

Đáp án D

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy limx+y=1y=1 là TCN.

limxy=1y=1 là TCN. Vậy đồ thị hàm số có 2 TCN


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận