Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 25)

  • 7752 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có y=x3+x1y'=3x2+1>0 x.


Câu 2:

Cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu của y' như sau:

 Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D.

Căn cứ vào bảng xét dấu ta có hàm số đồng biến trên khoảng (-2;0)


Câu 3:

Cho biểu thức P=x54, với x>0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn A.

Áp dụng định lý lũy thừa với số mũ hữu tỉ ta được P=x54.


Câu 4:

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=x+12x4 có phương trình là

Xem đáp án

Chọn B.

limx+x+12x4=12.

limxx+12x4=12

Vậy đường thẳng y=12 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=x+12x4.


Câu 5:

Cho khối nón có bán kính đáy r=3 và chiều cao h=4. Tính thể tích V của khối nón đã cho

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có khối nón có thể tích V=13πr2h=13π.3.4=4π.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận