Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 16)

  • 7737 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số có hai điểm cực trị x=1 và x=-1.


Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-1;2;4). Điểm nào sau đây là hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz)?

Xem đáp án

Đáp án B

Hình chiếu vuông góc của A(-1;2;4) trên mặt phẳng (Oyz) là điểm N(0;2;4).

Chú ý: Điểm A(x0;y0;z0) có hình chiếu vuông góc lên:

* Mặt phẳng:

Ÿ (Oxy) là điểm A1(x0;y0;0).

Ÿ (Oyz) là điểm A2(0;y0;z0).

Ÿ (Oxz) là điểm A3(x0;0;z0).

* Trục:

Ÿ Ox là điểm A4(x0;0;0).

Ÿ Oy là điểm A5(0;y0;0).

Ÿ Oz là điểm A6(0;0;z0)


Câu 4:

Kết quả tính đạo hàm nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: eu'=u'eue2x'=2e2x, suy ra D sai


Câu 5:

Cho số phức z¯=23i. Khi đó phần ảo của số phức z là

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: z¯=23iz=2+3i có phần ảo là 3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận