Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 7)

  • 7861 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là 3; 9; 27; 81;... . Tìm số hạng tổng quát un của cấp số nhân đã cho

Xem đáp án

Đáp án B

Cấp số nhân 3;9;27;81;...u1=3q=93=3un=u1qn1=3.3n1=3n


Câu 2:

Đồ thị hình bên là của hàm số nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào hình vẽ đề cho ta có:

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x=-1. Vậy loại phương án C.

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x=1. Vậy loại phương án A, D.

Vậy ta chọn phương án B


Câu 3:

Nguyên hàm của hàm số fx=sinx.cos2x là

Xem đáp án

Đáp án D

sinx.cos2xdx=2cos2x1sinxdx=2cos2x1dcosx=2cos3x3+cosx+C


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình bên dưới

Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x) là

Xem đáp án

Đáp án D

Từ bảng biến thiên ta có limxfx=1limx+fx=1

Vậy đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là y=±1.


Câu 5:

Một lô hàng có 100 sản phẩm, trong đó có 80 sản phẩm tốt và 20 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 4 sản phẩm từ hộp, tính xác suất để 4 sản phẩm lấy ra đều là sản phẩm tốt.

Xem đáp án

Đáp án B

Số cách chọn ra 4 sản phẩm từ hộp là C1004.

Để 4 sản phẩm lấy ra đều là sản phẩm tốt thì số cách là C804.

Vậy xác suất để 4 sản phẩm lấy ra đều là sản phẩm tốt là C804C1004.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận