Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 6)

  • 7867 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhìn vào đồ thị hàm số ta thấy hàm không xác định tại x=-2 và cả hai nhánh của đồ thị đều đi từ dưới đi lên (nhìn theo hướng từ trái sang phải), do đó hàm số đồng biến trên khoảng ;2 và 2;+


Câu 2:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

Xem đáp án

Đáp án B

limx+fx=3 đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y=3 khi x+

limxfx= đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang khi x

limx1+fx=+ đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x=-1

limx1+fx=limx1fx=+đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x=1

Vậy tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là 3


Câu 3:

Cho hàm số y=ax, với 0<a1. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Đồ thị hàm số y=ax, với 0<a1 có tiệm cận ngang là trục hoành và không có tiệm cận đứng


Câu 4:

Phương trình log3x +1=2 có nghiệm là

Xem đáp án

Đáp án B

Điều kiện. x+1>0x>1

Ta có log3x+1=2x+1=32x+1=9x=8

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x=8


Câu 5:

Tìm họ nguyên hàm của hàm số fx=x+cosx.

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có fxdx=x+cosxdx=x22+sinx+C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận