Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 20)

  • 7865 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Hàm số x4x2+3 có bao nhiêu điểm cực trị ?

Xem đáp án

Ta có ab=-1<0 suy ra hàm số có 3 điểm cực trị

 Chú ý: Hàm số trùng phương y=ax4+bx2+c (với a0)

+) Có 1 cực trị khi ab0.

+) Có 3 cực trị khi ab<0

Chọn C


Câu 2:

Cho logab>0 và a, b là các số thực với a0;1. Khi đó kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Do a0;1logab>00<b<1.

Chú ý: logab>0a,b0;1a,b>1 và logab<0a0;1b>1 hoặc a>1b0;1.

Chọn D


Câu 3:

Tìm đạo hàm của hàm số y=102x+1.

Xem đáp án

Ta có au'=u'aulnay'=102x+1'=2.102x+1ln10=20.102xln10.

Chọn D


Câu 4:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(2;-3) là điểm biểu diễn số phức z. Khi đó số phức z¯ có phần thực, phần ảo lần lượt là

Xem đáp án

Ta có M2;3z=23i

z¯=2+3iz¯ có phần thực, phần ảo lần lượt là 2 và 3

Chọn D


Câu 5:

Cho số phức z thỏa mãn z=z¯. Trong những khẳng định sau, đâu là khẳng định đúng?

Xem đáp án

Đặt z=a+bi, khi đó:

z=z¯a+bi=abi2bi=0z=a là số thực

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận