Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 15)

  • 7741 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Tính thể tích V của khối trụ có bán kính và chiều cao đều bằng 6a.

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: V=h.πR2=6a.π.6a2=216πa3


Câu 3:

Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d:x12=y+12=z1, một vectơ chỉ phương của đường thẳng d có tọa độ là:

Xem đáp án

Đáp án D

Vectơ chỉ phương của d là: u=2;2;1


Câu 4:

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

+) Đồ thị đi qua điểm O(0;0) và có 2 điểm cực trị  loại A, C.

+) Đồ thị đi qua điểm , suy ra loại B


Câu 5:

Cho 02fxdx=4 và 20gxdx=1, khi đó 02fx+2gxdx bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có 02fx+2gxdx=02fxdx220gxdx=42.1=2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận