Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 10)

  • 7863 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=ax4+bx2+c với a0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Hàm số có một điểm cực trị khi ab0.

Chú ý: Hàm số y=ax4+bx2+c với a0 có ba điểm cực trị ab<0 A, D sai.

Hàm số nhận trục tung (Oy) làm trục đối xứng → C sai


Câu 2:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng f(x) là một trong bốn hàm số được liệt kê trong các phương án A, B, C, D dưới đây. Tìm f(x).

Xem đáp án

Đáp án C

Từ đồ thị cho ta biết f(x) đồng biến (0;+) → loại A (vì 0<3π<1).

Đồ thị đi qua điểm có tọa độ (1;0) → loại B, D


Câu 3:

Đạo hàm của hàm số y=log3(2+e2x) là

Xem đáp án

Đáp án C

Sử dụng công thức logau'=u'ulna, suy ra y'log3(2+e2x)'=2e2x(2+e2x)ln3.


Câu 4:

Gọi M là điểm biểu diễn số phức z=1-3i. Khi đó độ dài đoạn OM bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có z=13iM(1;3)OM=12+32=10


Câu 5:

Cho z1=510i và z2=2i. Khi đó số phức w=z1z2 có phần ảo là

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có w=z1z2=510i2i=43i, suy ra w có phần ảo là -3.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận