Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 1)

  • 7789 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Xác định vị trí tương đối giữa đường thẳng d:x=1ty=3+2tz=t và P:x2yz+6=0?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có ud=1;2;1 cùng phương với np=1;2;1 nên đường thẳng d cắt và vuông góc với (P)


Câu 2:

Cho hàm số y=ax4+bx2+c có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Từ hình dáng đồ thị hàm số ta có a>0.

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên c>0.

Hàm số có 3 cực trị nên a.b<0 mà a>0b<0 


Câu 3:

Dãy số nào là cấp số nhân lùi vô hạn trong các dãy số sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Để dãy số là cấp số nhân lùi vô hạn thì nó phải là cấp số nhân có công bội q thỏa mãn q<1.

Ta thấy un+1=12unu1=100n* có un+1un=12<1 Đây là cấp số nhân


Câu 4:

Phương trình 2x=4 có nghiệm là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có 2x=4=22x=2.


Câu 5:

Kết quả của I=0π2sinxdx bằng

Xem đáp án

Đáp án A

I=0π2sinxdx=cosx0π2=01=1


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận