Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 18)

  • 7742 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu đạo hàm dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Từ bảng xét dấu đạo hàm ta thấy trên khoảng 0;  + hàm số nghịch biến trên khoảng (0;1) và đồng biến trên khoảng 1;  +. Vậy kết luận hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 0;  + là sai


Câu 2:

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Đồ thị hàm số có hình dạng của hàm bậc ba nên loại đáp án C.

Hàm số có hệ số a>0 nên chọn đáp án A


Câu 3:

Với a là số thực dương tùy ý khác 1 và b là số thực tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Theo tính chất của logarit, ta có logaab=b


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Đồ thị hàm số y=ax và đồ thị hàm số y=logax đối xứng với nhau qua đường phân giác góc phần tư thứ nhất (y=x)


Câu 5:

Nếu 12fxdx=3,  25fxdx=1 thì 15fxdx bằng

Xem đáp án

Đáp án A

15fxdx=12fxdx+25fxdx=31=2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận