Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 29)

  • 7751 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=43xx+1 là

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có: limx43xx+1=3,limx+43xx+1=3.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang y=-3


Câu 3:

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn C.

Từ bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số không có tiệm cận


Câu 4:

Cho hàm số y=ex. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn A.

Với x=1y=e. Vậy đồ thị hàm số không đi qua điểm A(1;0). Phương án A sai


Câu 5:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh bằng 2a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB' và CD' bằng

Xem đáp án

Chọn A

Ta có ABB'A'//CDD'C'.

CD'//ABB'A'AB'ABB'A'dCD';AB'=dCD';ABB'A'=dC;ABB'A'=CB=2a.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận