Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 22)

  • 7862 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài ba cạnh tương ứng là a,b,c. Thể tích khối hộp chữ nhật là

Xem đáp án

Chọn C.

Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho là V=abc


Câu 2:

Khối đa diện đều loại 3;5 có bao nhiêu cạnh?

Xem đáp án

Chọn A.

Khối đa diện đều loại 3;5 là khối hai mươi mặt đều có tất cả 30 cạnh.


Câu 3:

Trong không gian Oxyz với hệ tọa độ cho hai điểm AxA;yA;zA và BxB;yB;zB. Độ dài đoạn thẳng AB được tính theo công thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D.

Theo công thức tính độ dài đoạn thẳng, ta có AB=xBxA2+yByA2+zBzA2


Câu 4:

Họ nguyên hàm của hàm số fx=3x2+1 là

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có fxdx=3x2+1dx=3x33+x+C=x3+x+C.


Câu 5:

Cho hàm bậc ba y=f(x) có đồ thị đạo hàm y=f'(x) như hình sau. 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

Xem đáp án

Chọn D.

Từ đồ thị ta có bảng xét dấu của đạo hàm

Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng (1;2)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận