Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 26)

  • 7748 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Trong không gian Oxyz, mặt cầu S:x2+y2+z28x+4y+2z4=0 có bán kính R là

Xem đáp án

Chọn C.

Mặt cầu (S) có tâm I(4;-2;-1) và bán kính R=42+22+124=5.


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên ;1 và (0;1)


Câu 4:

Cho loga=10;logb=100. Khi đó loga.b3 bằng

Xem đáp án

Chọn C.

loga.b3=loga+logb3=loga+3logb=10+3.100=310.


Câu 5:

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

Xem đáp án

Chọn A.

Quan sát đồ thị hàm số ta thấy khi x=0 thì hàm số nhận giá trị dương (loại phương án B). Hơn nữa hàm số có ba điểm cực trị nên y'=0 có ba nghiệm phân biệt (tích hệ số của x4,x2 phải nhỏ hơn 0 (loại C, D)). Ta chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận