Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 28)

  • 7747 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là 3a2 và chiều cao bằng 3a. Thể tích của khối chóp bằng

Xem đáp án

Chọn D.

Thể tích khối chóp là V=13.S.h=13.3a2.3a=3a3.


Câu 2:

Cho a,b,c là các số dương, a1. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B.

Theo lý thuyết ta có logabc=logablogac.


Câu 3:

Giá trị lớn nhất của hàm số y=x+3x2 trên đoạn [-2;0] bằng

Xem đáp án

Chọn D.

Ta có y'=1x22<0  x2;0

Suy ra hàm số y=x+3x2 nghịch biến trên khoảng (-2;0)

Suy ra max2;0y=f2=54.


Câu 5:

Gọi R là bán kính, S là diện tích mặt cầu và V là thể tích khối cầu. Công thức nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn B.

Thể tích khối cầu là V=43πR3, nên đáp án B sai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận