Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 14)

  • 7738 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y = f (x) liên tục trên đoạn [-3;2] và có bảng biến thiên như sau:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-1;2] bằng

Xem đáp án

Đáp án A

Từ bảng biến thiên trên ta có giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên [-1;2] là 0


Câu 2:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ a=1;1;0;b=1;1;0;c=1;1;1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Đáp án D

a=12+12+02=2,c=12+12+12=3,a.b=1.1+1.1+0.0ab

 các mệnh đề A, B, C đúng. Lại có: b.c=1.1+1.1+0.1=20  mệnh đề sai.


Câu 3:

Tìm I=cos3x2dx

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: I=cos3x2dx=13cos3x2d3x2=13sin3x2+C. 


Câu 4:

Đồ thị bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau:

Xem đáp án

Đáp án B

Từ đồ thị ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = -1 và tiệm cận ngang là y = 2. Nên ta loại A, C.

Mặt khác hàm số đồng biến nên ta loại D (do y=2x+3x+1y'=1x+12 )


Câu 5:

Số phức liên hợp của số phức z=1i3+2i là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có z=1i3+2i=3+2i3i2i2=3i+2=5iz¯=5+i. 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận